Souei Sousho

Associated Names: 双影双書,
Status: ON-GOING
Direction: Right(→) to Left(←)
Author: FUNAMOTO Erika
Artist: FUNAMOTO Erika
Release: 2022
Synopsis

Title Timeline
Chapter 1 2024/06/10
Chapter 2 2024/06/10
Chapter 3 2024/06/10
Chapter 4 2024/06/10
Chapter 5 2024/06/10
Chapter 6 2024/06/10
Chapter 7 2024/06/10
Chapter 8 2024/06/10
Chapter 9 2024/06/10
Chapter 10 2024/06/10
Chapter 11 2024/06/10
Chapter 12 2024/06/10
Chapter 13 2024/06/10
Chapter 14 2024/06/10
Chapter 15 2024/06/10
Chapter 16 2024/06/10
Chapter 17 2024/06/10
Chapter 18 2024/06/10
Chapter 19 2024/06/10
Chapter 19e 2024/06/10
Chapter 20 2024/06/10
Chapter 21 2024/06/10
Chapter 22 2024/06/10
Chapter 23 2024/06/10
Chapter 24 2024/06/10
Chapter 25 2024/06/10
Chapter 26 2024/06/10
Chapter 27 2024/06/10
Chapter 28 2024/06/10
Chapter 29 2024/06/10
Chapter 30 2024/06/10
Chapter 31 2024/06/10
Chapter 32 2024/06/10
Chapter 33 2024/06/10