Ore dake Haireru Kakushi Dungeon: Kossori Kitaete Sekai Saikyou

Associated Names: Special training in the Secret Dungeon
Status: ON-GOING
Direction: Right(→) to Left(←)
Author: Seto Meguru
Artist: Hino Tomoyuki, Takehana Note
Release: 2018
Synopsis

Title Timeline
Chapter 1 2019/07/25
Chapter 2 2019/07/25
Chapter 3 2019/07/25
Chapter 4 2019/07/25
Chapter 5 2019/07/25
Chapter 6 2019/07/25
Chapter 7 2019/07/25
Chapter 8 2019/07/25
Chapter 9 2019/07/25
Chapter 10 2019/07/25
Chapter 11 2019/07/25
Chapter 12 2019/07/25
Chapter 13 2019/07/25
Chapter 14 2019/07/25
Chapter 15 2019/08/14
Chapter 16 2019/08/14
Chapter 17 2019/08/14
Chapter 18 2019/08/14
Chapter 19 2019/08/14
Chapter 20 2019/08/19
Chapter 21 2019/08/19
Chapter 22 2019/08/22
Chapter 23 2019/08/25
Chapter 24 2019/11/05
Chapter 25 2019/11/05
Chapter 26 2019/11/05
Chapter 27 2019/11/12
Chapter 28 2019/11/13
Chapter 29 2020/01/23
Chapter 30 2020/01/23
Chapter 31 2020/01/26
Chapter 32 2020/02/08
Chapter 33 2020/03/03
Chapter 34 2020/05/16
Chapter 35 2020/05/16
Chapter 36 2020/07/20
Chapter 37 - Adult Kiss 2020/10/01
Chapter 38 - Noru's Struggle 2020/11/04
Chapter 39 - Erna's Extracurricular Activitites 2020/11/04
Chapter 40 2020/12/20
Chapter 41 2020/12/20
Chapter 42 - Hornest City 2021/01/08
Chapter 43 - Silver Slime 2021/01/24
Chapter 44 - Brother's Message 2021/02/08
Chapter 45 2021/02/22
Chapter 46 - Child's Play 2021/03/06
Chapter 47 - Skill 2021/03/15
Chapter 48 2021/03/19
Chapter 49 2021/03/25
Chapter 50 2021/04/12
Chapter 51 2021/04/22
Chapter 52 2021/05/12
Chapter 53 - Guardian 2021/05/25
Chapter 54 2021/06/18
Chapter 55 2021/06/18
Chapter 56 2021/07/05
Chapter 57 2021/09/11
Chapter 58 2021/09/11
Chapter 59 2021/10/19
Chapter 60 2021/11/10
Chapter 61 2021/12/25
Chapter 62 2022/01/23
Chapter 63 2022/04/08
Chapter 64 2022/04/08
Chapter 65 2022/08/26
Chapter 65e 2023/06/20
Chapter 66 2023/08/10
Chapter 67 2023/08/12
Chapter 68 2023/08/12
Chapter 69 2023/08/13
Chapter 70 2023/08/17
Chapter 71 2023/08/17
Chapter 72 2023/08/17
Chapter 73 2023/08/17
Chapter 74 2023/08/19
Chapter 75 2023/08/19
Chapter 75e 2023/08/19
Chapter 76 2024/02/03
Chapter 77 2024/02/03
Chapter 78 2024/02/03
Chapter 79 2024/02/03
Chapter 80 2024/02/03
Chapter 81 2024/02/03
Chapter 82 2024/02/03
Chapter 83 2024/02/03
Chapter 84 2024/02/03
Chapter 85 2024/02/03
Chapter 86 2024/02/03
Chapter 87 2024/07/11
Chapter 88 2024/07/11
Chapter 89 2024/07/11
Chapter 90 2024/07/11
Chapter 91 2024/07/11
Chapter 92 2024/07/11
Chapter 93 2024/07/11
Chapter 94 2024/07/11
Chapter 95 2024/07/11
Chapter 96 2024/07/11
Chapter 97 2024/07/11
Chapter 98 2024/07/11