Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu

Associated Names: Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu
Status: ON-GOING
Direction: Right(→) to Left(←)
Author: Rokuro Akashi
Artist: Rokuro Akashi
Release:
Synopsis

Title Timeline Download
Chapter 1 2019/01/22 Download
Chapter 2 2019/01/22 Download
Chapter 3 2019/01/22 Download
Chapter 4 2019/01/22 Download
Chapter 5 2019/01/22 Download
Chapter 6 2019/01/22 Download
Chapter 7 2019/01/22 Download
Chapter 8 2019/01/22 Download
Chapter 9 2019/01/22 Download
Chapter 10 2019/01/22 Download
Chapter 11 2019/01/22 Download
Chapter 12 2019/01/22 Download
Chapter 13 2019/01/22 Download
Chapter 14 2019/01/23 Download
Chapter 15 2019/02/03 Download
Chapter 16 2019/03/02 Download
Chapter 17 2019/03/16 Download
Chapter 18 2019/04/10 Download
Chapter 19 2019/04/23 Download
Chapter 20 2019/05/20 Download
Chapter 21 2019/07/13 Download
Chapter 22 2019/07/18 Download
Chapter 23 2019/07/21 Download
Chapter 24 2019/09/09 Download
Chapter 25 2019/09/15 Download
Chapter 26 2019/09/23 Download
Chapter 27 2019/10/26 Download
Chapter 28 2019/11/04 Download
Chapter 29 2019/11/30 Download
Chapter 30 2020/01/13 Download
Chapter 31 2020/01/16 Download
Chapter 32 2020/01/22 Download
Chapter 33 2020/02/16 Download
Chapter 34 2020/02/26 Download
Chapter 35 2020/03/28 Download
Chapter 36 2020/04/05 Download
Chapter 37 2020/05/08 Download
Chapter 38 2020/09/21 Download
Chapter 39 2020/09/24 Download
Chapter 40 2020/09/29 Download
Chapter 41 2020/10/08 Download
Chapter 42 2020/10/14 Download
Chapter 43 2020/10/22 Download
Chapter 44 2020/10/29 Download
Chapter 45 2020/11/01 Download
Chapter 46 2020/11/06 Download
Chapter 47 2020/12/04 Download
Chapter 48 2020/12/23 Download
Chapter 49 2021/01/22 Download
Chapter 50 2021/02/22 Download
Chapter 51 2021/06/26 Download
Chapter 52 2021/08/24 Download
Chapter 53 2021/09/05 Download
Chapter 54 2021/10/08 Download
Chapter 55 2021/10/14 Download
Chapter 56 2021/10/24 Download
Chapter 57 2021/10/26 Download
Chapter 58 2021/11/18 Download
Chapter 59 2021/12/25 Download
Chapter 60 2022/02/23 Download
Chapter 61 2022/02/23 Download
Chapter 62 2022/03/13 Download
Chapter 63 2022/03/14 Download
Chapter 64 2022/04/16 Download
Chapter 65 2022/04/17 Download
Chapter 66 2022/04/20 Download
Chapter 67 2022/05/13 Download
Chapter 68 2022/05/17 Download
Chapter 69 2022/05/20 Download
Chapter 70 2022/05/31 Download
Chapter 71 2022/06/03 Download
Chapter 72 2022/10/21 Download
Chapter 73 2022/10/25 Download
Chapter 74 2022/10/26 Download
Chapter 75 2022/10/28 Download
Chapter 76 2022/10/29 Download
Chapter 77 2022/12/21 Download